Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), LAURA MIRALPEIX BIOSCA informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, LAURA MIRALPEIX BIOSCA informa de les següents dades:

RAÓ SOCIAL LAURA MIRALPEIX BIOSCA
NIF 39356924Z
ADREÇA CL BISBE TORRAS I BAGES,40 08242 (Manresa, BARCELONA) 
ADREÇA ELECTRÒNICA hola @ lauramiralpeix.com
TELÈFONS 619 77 27 30
OBJECTE PRINCIPAL Tallers de tècniques energètiques i alliberació emocional, sessions individuals i online

Usuari i règim de responsabilitats:

La navegació, accés i ús pel lloc web de LAURA MIRALPEIX BIOSCA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de LAURA MIRALPEIX BIOSCA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de LAURA MIRALPEIX BIOSCA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per LAURA MIRALPEIX BIOSCA per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per LAURA MIRALPEIX BIOSCA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

LAURA MIRALPEIX BIOSCA no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

LAURA MIRALPEIX BIOSCA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació LAURA MIRALPEIX BIOSCA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

LAURA MIRALPEIX BIOSCA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LAURA MIRALPEIX BIOSCA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LAURA MIRALPEIX BIOSCA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LAURA MIRALPEIX BIOSCA. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LAURA MIRALPEIX BIOSCA.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre LAURA MIRALPEIX BIOSCA i l’usuari. 

LAURA MIRALPEIX BIOSCA disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

LAURA MIRALPEIX BIOSCA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. LAURA MIRALPEIX BIOSCA té el seu domicili a Manresa, BARCELONA, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 19 de maig de 2021